Co łączy aplikację Arcade City, stanowiącą swoistą alternatywę dla Ubera, z umożliwiającą zawieranie transakcji kupna-sprzedaży bez pośredników i instytucji społecznością Open Bazaar i z systemem do głosowania FollowMyVote? Wykorzystanie blockchain! Jak widać nie bez powodu rządy wielu państw, liczne instytucje oraz firmy inwestują miliony w rozwój technologii rozproszonych rejestrów.

Technologia stojąca za blockchain nie jest nowa. To połączenie kilku znanych już wcześniej rozwiązań w jedno funkcjonalne. I tak jak w przypadku chmury obliczeniowej główną funkcjonalnością jest skalowalność na żądanie, tak w przypadku „łańcuchu bloków” jest to wiarygodny, elektroniczny rejestr. W wielkim uproszczeniu blockchain oznacza zdecentralizowaną bazę danych, czyli rejestr, którego identyczne kopie utrzymywane są i aktualizowane przez węzły (komputery) bezpośrednio połączone siecią P2P (Peer-to-Peer), czyli siecią równorzędną typu „każdy z każdym”, w której każdy komputer podłączony do sieci może zarówno wysyłać, jak i odbierać dane na zasadach równouprawnienia.

Pewnie wielu z nas korzystało swojego czasu z Napstera… Blockchain zamiast współdzielenia plików z muzyką, umożliwia przechowywanie, aktualizowanie i weryfikowanie danych zawartych we wspólnym rejestrze. A co najważniejsze w przeciwieństwie do Napstera, nie potrzebuje centralnego serwera wymiany plików. Dodajmy do tego zastosowanie rozwiązań kryptograficznych, dzięki czemu transakcje raz umieszczone w rejestrze są tam na zawsze, niemodyfikowalne, a mamy ogólny obraz czym jest blockchain.

Myliłby się jednak ten, kto założyłby, że otwartość dostępu w blockchain jest regułą. Możemy wręcz już mówić o blockchainach zamkniętych (prywatnych) i otwartych (publicznych). Doskonałym przykładem tego pierwszego jest tworzona przez firmę Clearmatics Technologies, związaną z bankiem UBS, oparta o technologię rozproszonych rejestrów kryptowaluta bankowa Utility Settlement Coin (UCS), która ma służyć bankom do przeprowadzania transakcji między sobą.

Dostrzeżenie zalet Blockchain wynikających z uproszczenia procesu zawierania transakcji, poprzez eliminację podmiotów pośredniczących w rozliczeniach, a co za tym idzie oszczędności w kosztach transakcyjnych, przyczyniło się m.in. do stworzenia sieci przekazów pieniężnych i pożyczek, eliminujących pośredników, takich jak Abra (www.abra.com) czy systemów wymiany walut, takich jak Coinbase (www.coinbase.com). Korzyści ze zdecentralizowanego, wiarygodnego rejestru danych przyświecały również twórcom społeczności Open Bazaar (www.openbazaar.org) gdzie transakcje kupna-sprzedaży zawierane są bez pośredników i instytucji finansowych. Zastosowanie blockchain leży również u podstaw LO3ENERGY  https://lo3energy.com/ Ten nowojorski startup dąży do stworzenia społeczności oderwanej od tradycyjnej sieci energetycznej, kładąc nacisk na odejście od paliw kopalnianych. W ramach pilotażowego programu na dachach pięciu budynków biorących udział w projekcie zainstalowano systemy fotowoltaiczne i połączono je we wspólną sieć, a rozliczenie za energię prowadzone jest w kryptowalucie. Nad systemem rozliczania sprzedaży i kupna energii w ramach blockchain pracuje również Tesla. W Australii firma Power Ledger również w oparciu o tę technologię buduje platformę mającą ułatwić handel energią między odbiorcami, a rozproszonymi wytwórcami. Mechanizm wdrażany przez Power Ledger bazuje na wynagradzaniu producentów energii w kryptowalucie.

Na zakończenie przykład, który szybko udowodni, że implementacja technologii blockchain może doprowadzić do rozwoju rozwiązań bliskich nam i przydatnych w codziennym życiu. Arcade City, przez niektórych nazwany następcą Ubera, to otwarta społeczność, w której klienci (pasażerowie) poprzez aplikację łączą się bezpośrednio z dostawcami usług (kierowcami). Brak tutaj centralnej jednostki obsługującej, czy narzucającej warunki świadczenia usług. Pasażerowie mogą wybierać odpowiadających im kierowców według własnych kryteriów, a kierowcy mogą oferować różne ceny, metody płatności i warunki przewozu – o czym informuje aplikacja.

Arcade City opiera się na lokalności działań, jednak to nie oznacza, że społeczność się nie rozwija… Aby dany rynek lokalny, określany jako „geo”, mógł zostać otwarty dla działań musi się pojawić 150 zweryfikowanych użytkowników. Weryfikacja polega na podaniu swojego nicka, określenie „profilu” – obecnie to Pasażer, Kierowca lub „Unsung”(„nieznany”) oraz połączeniu konta z przynajmniej jednym kontem w serwisie społecznościowym. Spośród tych 150 użytkowników przynajmniej 30 (zwanych później Założycielami) musi wspólnie stworzyć Konstytucję Geo, w której zawarte zostaną cele, jakie Założyciele stawiają dla sieci Arcade City w ich geo. W momencie, gdy spełnione zostaną te wymogi, aplikacja Arcade City pozwoli na zamawianie usług transportowych. Plany Arcade City są bardzo ambitne, co z tego będzie – czas pokaże. Jedno jest pewne, technologia blockchain ma swoją przyszłość poza rynkiem kryptowalut i jeśli sprawdzą się najbardziej optymistyczne założenia – może zagrozić obecnemu status quo w gospodarce.