W maju 2017 roku weszły w życie w Polsce przepisy o automatycznej wymianie informacji podatkowej. Normują one zasady dotyczące wymiany informacji finansowych pomiędzy administracjami podatkowymi oraz ustalają reguły kontroli ich wykonania.

Wprowadzenie przepisów ma na celu zwalczanie oszustw podatkowych, a także zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania. Mechanizm kontroli wypracowany na szczeblu międzynarodowym nakłada na instytucje finansowe obowiązek wymiany informacji dotyczących rachunków bankowych prowadzonych na rzecz nierezydentów, pomiędzy współpracującymi krajami.

W odniesieniu do Polski działania te realizowane są w oparciu o trzy główne akty międzynarodowe tj.: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), czyli amerykańską ustawę z 2010 r. o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych na temat rachunkow zagranicznych amerykańskich podatników, CRS (Common Reporting Standard) – opublikowany przez OECD standard raportowania oraz Dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 09.12.2014 zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obligatoryjnej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Zgromadzone w wyniku tych działań informacje będą stanowić podstawę do wszczęcia czynności sprawdzających lub rozpoczęcia postępowań podatkowych w sprawie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Czy ma to jakiś wpływ na zwykłych podatników?

Jeżeli posiadamy otwarte rachunki w bankach lub innych instytucjach finansowych, możemy spodziewać się z ich strony prośby o podpisanie stosownych oświadczeń, wynikających z przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych. W przypadku nowo otwieranych rachunków – podpisanie oświadczenia tego typu stało się wręcz niezbędne do założenia rachunku bankowego. Jeżeli należysz do osób, które otrzymują wynagrodzenie z zagranicy – nie bądź zaskoczony, jeśli pojawią się również wezwania z Urzędu Skarbowego, mające na celu wykazanie legalności pochodzenia środków znajdujących się na Twoich rachunkach bankowych. Warto być świadomym zarówno swoich praw, jak i obowiązków.