Nawet jeśli do tej pory pojęcie Blockchain i Bitcoin nie obiło Ci się o uszy, to czas to zmienić. O ile przyszłość kryptowalut stoi pod znakiem zapytania, o tyle technologia rozproszonych rejestrów powoli udowadnia swój potencjał i jeśli wierzyć niektórym ekspertom – już niedługo zagrozi istniejącemu status quo w gospodarce. Zapraszamy na pierwszy, ale na pewno nie ostatni materiał o tzw. „łańcuchu bloków”.

Odnosząc się do dosłownego tłumaczenia słowa „blockchain”, pojęcie to oznacza bloki informacji połączone w łańcuch, w którym każdy kolejny element zależy od poprzedniego. Blockchain to w dużym uproszczeniu rozproszona baza danych, utrzymywana i aktualizowana przez węzły (komputery) bezpośrednio połączone siecią P2P (Peer-to-Peer), niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, a służąca do księgowania poszczególnych transakcji czy zapisów księgowych. Jednak zanim przejdziemy do wyjaśniania w czym tkwi siła blockchain zacznijmy od uproszczonej analizy transakcji finansowej.

Czasy wymiany towar za towar, czy przekazywania środków płatniczych w formie fizycznej już minęły. Oczywiście transakcje gotówkowe dalej istnieją, jednak większość wymiany handlowej opiera się na przelewie pieniężnym, w którym zarówno osoba kupująca – zlecająca przelew, jak i osoba sprzedająca – czekająca na realizację płatności, muszą oprzeć się na pośredniku – banku lub innej instytucji finansowej. A co jeśli tego pośrednika, któremu z konieczności musimy zaufać, wyeliminujemy? I tak dochodzimy do blockchain, czyli rozproszonego rejestru, bez scentralizowanego miejsca przechowywania danych. Jego istotą jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, istniejącej w wielu takich samych kopiach. Transakcje są przetwarzane i weryfikowane przez komputery w sieci, nazywane węzłami i po potwierdzeniu poprawności, dodawane do znakowanego czasem bloku danych. Jeden blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, a po jego „nasyceniu” danymi, tworzy się kolejny blok i kolejny, i tak powstaje łańcuch.

How does a blockchain work: cryptocurrency and secure transactions infographic, uses and benefits

Blockchain jest otwarty jedynie na nowe transakcje, a więc operacje już wykonane zostają w nim zapisane, bez możliwości dokonania w nich zmian w późniejszym czasie. Komunikat o nowych zdarzeniach – transakcjach wysyłany jest jednocześnie do wszystkich użytkowników systemu. Informacja o transakcjach, pod postacią księgi rachunkowej transakcji – jest otwarta dla wszystkich, ale dzięki zastosowaniu skomplikowanych narzędzi kryptograficznych, w pełni zabezpieczona przed niepożądaną ingerencją. A próba zmiany jednej transakcji, a tym samym bloku, w którym ona się znajduje, prowadzi do zmiany całego następującego po nim łańcucha bloków. W sytuacji gdyby ktoś, mimo wszystko, próbował wprowadzić nieautoryzowaną transakcję lub zmienić te wcześniej zapisane, węzły blockchain w procesie weryfikacji i autoryzacji odkryją, że w jednej z kopii księgi wystąpiła transakcja niezgodna z pozostałymi zapisami w sieci i wykluczą ją z łańcuchu bloków.

Kolejną zaletą blockchain jest to, że transakcje są publiczne, jednak dostępne dla każdego użytkownika, tylko w ramach jego praw dostępu.

Blockchain po raz pierwszy został wykorzystany w łańcuchu bloków Bitcoin, stąd często stosuje się uproszczenie łącząc technologię blockchain z Bitcoinem. Jednak ograniczenie technologii rozproszonych rejestrów jedynie do krypto walut byłoby błędem z naszej strony. Według ekspertów technologia blockchain, ma potencjał by zmienić standardy, w oparciu o które działają przedsięwzięcia we wszystkich gałęziach gospodarki. Już teraz aplikacje oparte o „łańcuch bloków” znalazły swoje zastosowanie wielu branżach, m.in. finansowej, ochrony danych, IT, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Warto tutaj wspomnieć choćby o Elonie Musku i SolarCity. Poza inwestycją w produkcję i magazynowanie energii, postawił on na dystrybucję i rozliczanie transakcji w oparciu o blockchain. Również połączenie technologii blockchain i internetu rzeczy niesie ze sobą nowy potencjał rozwoju. W kolejnym materiale postaramy się wyjaśnić jak blockchain może wpłynąć również na naszą działalność i pokażemy jakie może mieć zastosowanie na konkretnych przykładach.