Zalogowany użytkownik systemu EBI24 ma możliwość dodania nowych użytkowników. W tym celu wejdź w sekcje „Konto EBI24>Użytkownicy”. Następnie kliknij przycisk „Dodaj” i wypełnij pole „Email” wpisując adres Email nowego użytkownika. Nowy użytkownik otrzyma e-mail z instrukcją nadania sobie hasła.

Nowemu użytkownikowi możemy nadać pełen dostęp do systemu lub ograniczony przez wybranie odpowiedniego uprawnienia. Aby zapisać ustawienia dla nowego użytkownika kliknij przycisk „Zapisz”. Następnie nowy użytkownik otrzyma e-mail z instrukcją nadania sobie hasła.

Dane użytkowników

W sekcji Ustawienia>Moje dane zalogowany użytkownik ma możliwość uaktualnienia swoich podstawowych danych identyfikacyjnych związanych z dostępem do konta.

Po wejściu w zakładkę „Moje dane” w sekcji „Ustawienia” pojawia się ekran, na którym znajdują się pola zawierające dane użytkownika:

W sekcji Ustawienia>Moje dane użytkownik ma dostęp do następujących danych:

Email – pole to jest nieedytowalne; zawiera adres email podany przez użytkownika podczas rejestracji konta;
Imię i nazazwisko użytkownika;
Telefon

Hasło:

W sekcji Ustawienia>Moje dane użytkownik ma możliwość zmiany hasła podawanego podczas logowania do sustemu. W tym celu należy kliknąć pole „Hasło”. Pojawi się wówczas okno zmiany hasła.

W celu zmiany hasła logowania należy w odpowiednich polach:

wpisać stare hasło, podać nowe hasło, powtórzyć nowe hasło.

Zmiana hasła nastąpi po naciśnięciu przycisku „Zapisz” w oknie zmiany hasła, a następnie naciśnięciu przycisku „Zapisz” w prawym górnym rogu ekranu.

W sekcji Ustawienia>Moje dane znajduje się również lista kont zarejestrowanych przez użytkownika. Na liście znajduje się główne konto oraz konta powstałe w wyniku rejestracji kolejnych firm w sekcji Ustawienia>Konto EBI24>Dane firmy.