Zalogowany użytkownik systemu Ebi24 ma możliwość wystawienia Faktury Przychodowej do zamówienia otrzymanego od kontrahenta.

Aby wystawić fakturę do zamówienia, w sekcji „Dokumenty>Zlecenia” na liście zleceń zaznacz „Otrzymane Zlecenia”, do którego ma być wystawiona faktura. Następnie naciśnij przycisk „Akcja” znajdujący się nad listą zleceń, po czym w rozwijającym się podmenu zaznacz opcję „Wystaw fakturę z zamówienia”

Możesz również wystawić fakturę z zamówienia na liście zleceń do „Otrzymanego Zlecenia”, do którego ma być wystawiona faktura. Po wyświetleniu „Otrzymanego Zlecenia” naciśnij przycisk „Akcja” znajdujący się nad zleceniem. W rozwijającym się podmenu zaznacz opcję „Wystaw fakturę z zamówienia”.

Po wyborze opcji „Wystaw fakturę z zamówienia” wyświetli się edytowany szablon faktury.

W przypadku, gdy faktura ma być wystawiona do „Otrzymanego Zlecenia” wygenerowanego w systemie Ebi24, pola faktury zostają automatycznie wypełnione zgodnie z treścią zlecenia – jak w przykładzie powyżej. W treści faktury znajduje się wskazanie numeru zlecenia, do którego została wystawiona faktura.

W przypadku gdy faktura zostaje wystawiona do „Otrzymanego Zlecenia” wczytanego z pliku zewnętrznego, pola faktury należy wypełnić ręcznie.

W celu zapisania faktury naciśnij przycisk „Zapisz”. Po zapisaniu faktura trafia na listę dokumentów przychodowych w sekcji „Dokumenty>Przychody”.