Zalogowany użytkownik systemu EBI24 ma możliwość wygenerowania potwierdzenia obioru wysłanej faktury. W tym celu w sekcji „Dokumenty>Faktury” zaznacz pola wyboru obok wybranych faktur.

Następnie naciśnij przycisk „Do Pliku”. W pojawiającym się oknie eksportu dokumentów zaznacz docelowy „Format pliku eksportu”. Wypełnij również pole „Potwierdzenia” wybierając odpowiednią opcję.

Po wybraniu opcji „Format pliku eksportu” i „Potwierdzenia” zostanie wygenerowany plik o odpowiednio wybranym formacie.