Według szacunków McKinsey Global Institute minimalna wartość rynku IoT na świecie w 2025 r. wyniesie ok. 4 bln. dolarów. Analitycy Internet Rzeczy postrzegają jako jeden z najważniejszych obecnie trendów technologicznych, który nadaje kształt cyfrowej transformacji biznesu. Czym zatem jest Internet Rzeczy?

Mówiąc najprościej IoT opiera się na przedmiotach, urządzeniach potrafiących komunikować się, przekazywać informacje i odbierać polecania za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz na systemach i rozwiązaniach informatycznych, służących przetwarzaniu gromadzonych danych. Jednak samo gromadzenie danych nie oznacza jeszcze uzyskania przewagi konkurencyjnej – niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych technologii analitycznych, które umożliwiają wydobycie z płynącego strumienia danych, istotnych dla firmy informacji, uzyskanie wiedzy, która pozwoli firmie na efektywne działanie. Pozyskane z IoT dane mają wartość tylko w sytuacji, gdy jesteśmy w stanie odpowiednio szybko je przetworzyć i wyciągnąć z nich wnioski. Skuteczne wykorzystanie informacji z Internetu Rzeczy jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii Big Data. Wykorzystanie zaawansowanej analityki bezpośrednio na strumieniach danych, pozwala na podjęcie decyzji i działania praktycznie w czasie rzeczywistym.

Internet Rzeczy stwarza ogromne szanse rozwoju dla firm z każdego sektora i branży, od produkcji, po opiekę medyczną. Liczba rozmaitych przedmiotów podłączonych do sieci z roku na rok rośnie, niosąc w sobie zmiany w sposobie funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw, jak i nas samych. Skala zastosowań jest ogromna – od miniaturowych czytników w odzieży, przez smart home, po inteligentne miasta. Internet Rzeczy wpływa na proces projektowania produktów i usług, produkcję, marketing, w tym obsługę serwisową czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Zmienia mechanizmy konkurencyjności, wpływa na oczekiwania klientów i przyczynia się do tworzenia nowatorskich funkcjonalności, które zaspokajają nowe potrzeby konsumentów. Pominięcie Internetu Rzeczy w tworzeniu strategii biznesowej może doprowadzić do spadku efektywności i zmniejszenia konkurencyjności firmy, podczas gdy umiejętność wykorzystania analityki, dostrzeżenia nowych zjawisk i potrzeb może być kluczem do jej sukcesu.