Koronawirus rozprzestrzenia się po świecie w zastraszającym tempie. Czy dotrze i do nas? Z pewnością. Kwestia nie „czy” a „kiedy”. Jest duże prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji część z nas będzie musiała pracować zdalnie. Ma to swoje plusy. Jednak i potencjalne wady – choćby z dostępem do niezbędnych dokumentów. Czy jest to problem nierozwiązywalny? Nie. Jest i na to sposób.

Według prawa pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy swoim pracownikom. Oznacza to, że musi działać, jeśli istnieje realne zagrożenie m.in. koronawirusem. Sam fakt przebywania danego pracownika we Włoszech czy w Chinach nie daje jednak pracodawcy prawa do odsunięcia go od pracy i skierowania na badania. Taką osobę należy obserwować, a dopiero wystąpienie objawów jest podstawą do działania. Pracodawca może jednak wysłać pracownika na zaległy urlop, ale tylko jeśli ten ma takowy do wykorzystania. Innym rozwiązaniem jest praca zdalna. Istotne jest, że praca zdalna w tych warunkach nie może być dyrektywnie narzucona – pracownik musi wyrazić na nią zgodę.

Jest to oczywiście rozwiązanie, w którym zapewne odnajdą się pracownicy biurowi i specjaliści korzystający z laptopa. W zawodach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem – nie ma racji bytu. Tam, gdzie jest to możliwe warto już teraz – na wszelki wypadek – przygotować się na konieczność reorganizacji formy pracy. Od czego zaczynamy?

Procedury na start

To one dają gwarancję, że nawet w sytuacji ekstremalnej – jaką niewątpliwie może stać się epidemia koronawirusa – firma będzie działać a pracownicy realizować swoje zadania. Spisane obowiązki, zadania, zakres odpowiedzialności, sposób dostępu do niezbędnej dokumentacji – to uspokaja zarówno pracodawcę jak i pracowników. Takie procedury, jeśli nawet nie będzie konieczności ich wdrożenia, mogą okazać się przydatne w przyszłości. Tym bardziej, że praca zdalna robi się coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku pracy – jak wynika z badania Grupy Progres „Rynek pracy 360 stopni”, 63 proc. polskich firm dopuszcza pracę zdalną. Najczęściej praktykowana jest opcja raz w miesiącu – 34 proc. i kilka razy w miesiącu – 38 proc., raz w tygodniu można pracować zdalnie w 14 proc. firm, tylko zdalnie w 14 proc. organizacji.

Koronawirus – jak pracować?

Dzięki odpowiednim narzędziom praca zdalna na laptopie nie powinna być dużym wyzwaniem. W obecnych czasach maile, telefony – pomagają w znacznym stopniu. Jeśli jednak pracownik np. z powodu zagrożenia koronawirusem nie powinien mieć kontaktu z osobami zdrowymi, to jak ma mieć wgląd do niezbędnych mu w pracy umów czy dokumentów? Tu niezbędne jest wprowadzenie specjalnych narzędzi – takich jak np. aplikacja Ebi 24, pozwalających zdalnie korzystać z firmowych e-archiwów i bezpiecznie pracować, korzystając z systemu do elektronicznego obiegu dokumentów. Pracodawca decydując się na formę pracy zdalnej z pracownikiem w systemie Ebi 24 przypisuje mu dostęp do niezbędnych dokumentów, bieżących i zarchiwizowanych. W jakim zakresie? To kwestia indywidualna. O tym z czego będzie mógł korzystać podwładny decyduje jego szef, dając konkretne upoważnienie. Ciekawą opcją jest tu także narzędzie Ebi Sign. To możliwość złożenia podpisu za pomocą rysika. Gdy potrzebny jest natychmiastowa autoryzacja pod umową, to w systemie no office ogromne ułatwienie. Plusem jest też fakt, że wdrożenie tego systemu jest szybkie a korzystanie bardzo intuicyjne.

Co dalej?

Trudno nam jednoznacznie powiedzieć. Sytuacja rozwija się niezwykle dynamicznie. Na pewno, warto być czujnym i stosować się do zaleceń wydanych przez WHO, czyli:

  • Regularnie myj ręce
  • Czyść powierzchnie, których dotykasz
  • Sięgaj po sprawdzone informacje
  • Unikaj podróży, jeśli masz objawy
  • Kichając, należy zastawiać usta i nos chusteczką bądź rękawem, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa
  • Osoby po 60-tce i chore są szczególnie narażone – powinny unikać zatłoczonych miejsc
  • W razie symptomów należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem bądź wskazaną w danym kraju jednostką odpowiedzialną za walkę z chorobami zakaźnymi
  • Zasady izolacji w domu – gdy jest niezbędna należy izolować się od innych członków rodziny, także podczas posiłków, korzystać z osobnych talerzy, sztućców i innych przedmiotów codziennego domu.