Użytkownik systemu EBI24 ma możliwość wczytania i przechowywania oraz przeglądania w systemie dowolnych typów dokumentów w postaci pliku pdf lub skanu.

System EBI24 służy do obsługi elektronicznych dokumentów także w EBI24 nie ma możliwości użycia i przechowywania innych typów dokumentów czy plików.

W celu dodania dokumentu w zakładce „Dokumenty” kliknij odnośnik „Pozostałe”. Po kliknięciu odnośnika ukazuje się lista dokumentów przechowywanych w systemie. Aby wczytać plik i zapisać go jako Inny Dokument kliknij znajdujący się nad listą dokumentów przycisk „Dodaj plik”:

Następnie wczytaj wybrany plik (lub większą ilość plików) poprzez wybór z listy dokumentów pojawiającej się po kliknięciu w oknie dodawania pliku lub przeciągnięcie i upuszczenie pliku/plików w oknie dodawania pliku:

Po wybraniu pliku, który ma być wczytany jako Inny Dokument, masz możliwość ustawienia dla niego określonych parametrów (partner, katalog, etykieta itp.) przed zapisaniem pliku. Ustawienia te zostaną automatycznie wczytane w formularzu zlecenia po załadowaniu dokumentu.

W celu zapisania pliku jako Innego Dokumentu kliknij przycisk „Załaduj” w oknie dodawania pliku – dokument automatycznie zapisze się na liście dokumentów.