Grupa firm i instytucji działających na rynku cloud ogłosiła start nowej inicjatywy, której celem jest wyznaczenie standardów dla działań w modelu chmurowym (Cloud Computing). Wdrożenie jednolitych norm ma zapewnić swobodę biznesowych wyborów, w szczególności możliwość zmiany dostawców usług, w ramach rozproszonej infrastruktury. Inauguracja nowej fundacji ma nastąpić podczas grudniowego spotkania w Paryżu.

Dynamiczny rozwój rynku cloud jest faktem. Liczba firm korzystających z narzędzi cloud computing, w tym czerpiących korzyści z wdrożeń usług w zakresie infrastruktury chmurowej wzrasta z każdym rokiem. Dzięki rozwiązaniom oferowanym w modelu as a service wielu użytkowników tradycyjnych rozwiązań IT ma szansę korzystać z usług dostępnych dotychczas jedynie największym korporacjom, co pozwala m.in. na zwiększenie ich dynamiki rozwoju, podniesienie poziomu innowacyjności. Jak to często jednak w życiu bywa – regulacje prawne nie nadążają za tempem zmian w branży, odstając od aktualnych realiów. Pojawiają się m.in. liczne pytania o własność i kontrolę danych należących do przedsiębiorstw, ale hostowanych przez dostawców chmury. Wątpliwości dotyczą również kwestii własności i tajemnicy handlowej w odniesieniu do nowych rozwiązań tworzonych na bazie usług chmurowych, np. w infrastrukturze dostawcy. Niepokój wzbudza także zjawisko konsolidacji dostawców rozwiązań cloud, z których wyłaniają się gracze zdolni do tworzenia zamkniętych standardów ograniczających płynność rynku, co może skutkować przymusem wiązania się z jednym dostawcą. Zawiązana niedawno inicjatywa Open Cloud Foundation (OCF) ma temu zapobiec. Jej celem jest wypracowanie wspólnych standardów dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Wdrożenie jednolitych norm nastąpiłoby globalnie, ale podlegałoby lokalnym procesom regulacyjnym. OCF ma zapewnić spójność działań zainteresowanych podmiotów, takich jak dostawcy, klienci, organizacje badawcze oraz monitorować zgodność praktyk branżowych z przyjętymi ramami. Standaryzacja w praktyce ma zapewnić większy wybór jaki będą mieć klienci korzystający z chmury, włącznie z możliwością migracji z jednej do drugiej, zmiany dostawcy usługi, czy korzystania z usług dostarczanych przez kilku dostawców jednocześnie. Wprowadzenie jednolitych norm i przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym w tej branży będzie korzystne również dla nowych graczy, którzy będą mogli rozwijać swoje innowacyjnej rozwiązania, z korzyścią dla rozwoju rynku IT.

Formalna rejestracja i początek działalności Open Cloud Foundation planowane są na początek 2018 r. Do przystąpienia do inicjatywy są zapraszane podmioty, które wcześniej wyraziły zainteresowanie przedsięwzięciem, są wśród nich m.in. Auchan Retail, BCG, CISPE, CITC EuraRFID, ICT4V, Ikoula, INRIA, Intel, ISPConnect, i2Coalition, Kamet (Axa), Linkbynet, NetApp, OpenStack Foundation, Ormuco, OVH, SolidHost, Sourcia, UKCloud.

Więcej na stronie Open Cloud Foundation