Zalogowany użytkownik systemu EBI24 ma możliwość opisywania dokumentów przy użyciu dowolnych, wcześniej zdefiniowanych pól dodatkowych.

Aby dodać definicje pola dodatkowego wejdź w sekcje „Ustawienia>Dokumenty>Faktura kosztowa(przychodowa)>Pola dodatkowe”.

Możesz zdefiniować takie pola jak:

– Nr rejestru,

– Dział,

– MPK,

– Filia.

Dodatkowo opis dokumentu można dodawać również w momencie wystawiania każdego typu dokumentu. Szczegóły dotyczące procesu wstawiania opisu w trakcie procesu wystawiania dokumentów opisane są w poszczególnych sekcjach np. Wystawianie Faktury.