AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH

AUTOMATYCZNA WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH

W maju 2017 roku weszły w życie w Polsce przepisy o automatycznej wymianie informacji podatkowej. Normują one zasady dotyczące wymiany informacji finansowych pomiędzy administracjami podatkowymi oraz ustalają reguły kontroli ich wykonania. Wprowadzenie przepisów ma na...