OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Negocjowanie i zawieranie umów w drodze korespondencji e-mailowej, a nawet sms’owej zdobywa coraz większą popularność. Nikogo nie trzeba już chyba przekonywać do wygody i praktyczności takiego sposobu prowadzenia pertraktacji biznesowych. Warto jednak wiedzieć jaka...