DEKRETACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

DEKRETACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, dekretacja to wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, poświadczone podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Jak jednak dekretować e-fakturę? Na szczęście ustawa o rachunkowości dopuszcza...