Każdy użytkownik systemy EBI24 musi wprowadzic na początku wszystkie dane identyfikacyjne związane z dostępem do konta w sekcji „Ustawienia>Moje dane” oraz ma możliwość uaktualnienia w każdym momecnie .

Po wejściu w zakładkę „Moje dane” w sekcji „Ustawienia” pojawia się ekran, na którym znajdują się pola zawierające dane użytkownika (wejście do „Ustawień” przez rozwijany pasek w prawym górnym rogu ekranu).

W sekcji „Ustawienia>Moje dane” masz dostęp do następujących danych:

„Email” – jest to pole nieedytowalne, które zawiera adres email podany przez użytkownika podczas zakładania konta;

„Imię i nazwisko użytkownika”;

„Telefon”;

„Hasło”.

W sekcji „Ustawienia>Moje dane” masz możliwość zmiany hasła podawanego podczas zakładania sytemu. W tym celu kliknij pole „Hasło”. Pojawi się wówczas okno zmiany hasła.

W celu zmiany hasła logowania w odpowiednich polach:

– wpisz nowe hasło;

– podać nowe hasło;

– powtórz nowe hasło.

Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” w oknie zmiany hasła, a następnie naciśnięciu przycisku „Zapisz” w prawym głównym roku ekrany nastąpi zmiana hasła.

W sekcji „Ustawienia>Moje dane” znajduje się również lista kont zarejestrowanych przez użytkownika. Na liście znajduje się główne konto oraz konta powstałe w wyniku rejestracji kolejnych firm w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Dane firmy”.

W module Ustawienia może również:

  • Ustawić Logo firmowe widoczne na fakturze

  • Dodać Etykietę, którą możesz oznaczać faktury, etykieta może być oznaczona kolorem (np. „Do Zapłacenia”)

  • Dodać Katalogi i przypisywać tam dokumenty

  • Dodać Użytkowników i nadać im wybrane uprawnienia

  • Ustawić Powiadomienia, które będą informować o nowej przesyłce

  • Dodać Produkty które będziesz dodawał tworząc pozycje faktury

Definiowanie Etykiety w module ustawienia np. „Do Zapłacenia w kolorze czerwonym.

(szczegółowy opis wstawiania rachunku znajdziesz w tutorialu „Wstawianie Rachunku Bankowego dla faktur”)

Dodawanie użytkowników

Aby dodać nowego użytkownika do konta EBI24 należy podać jego e-mail. Użytkownik otrzyma e-mail z instrukcją nadania sobie hasła.
Użytkownikowi możemy nadać
pełen dostęp do systemu lub ograniczony przez wybranie odpowiedniego uprawnienia.

(szczegółowy opis dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień znajdziesz w tutorialu „Dodawanie użytkowników” oraz „Udostępnianie Dokumentów/ Zarządzanie Dostępem”)