Globalna wioska to we współczesnym biznesie co raz częściej codzienność. Zagraniczni kontrahenci, ale i współpracownicy w firmie nie zawsze biegle porozumiewają się w języku polskim. Dlatego tak ważne, zwłaszcza w przypadku prowadzenia dokumentacji finansowej, są programy, w których można intuicyjnie pracować na wielojęzycznej płaszczyźnie.

Dla przedsiębiorców spoza naszych granic, ale i pracowników zajmujących się finansami, zazwyczaj w międzynarodowych korporacjach, niezbędne jest narzędzie do pracy, w którym mogą otrzymywać/wystawiać dokumenty finansowe nie tylko w naszym ojczystym języku. Platforma Ebi24 stwarza taką możliwość. System pozwala na obsługę w języku polskim i angielskim oraz stwarza możliwość łatwego przełączania się między wersjami językowymi w ramach jednego konta. Ważna jest opcja wystawiania faktur, rachunków, zleceń dwujęzycznych i dwuwalutowych, co znacząco ułatwia rozliczenia pomiędzy kontrahentami z różnych krajów. Faktury można wystawiać w dwóch językach jednocześnie, jest to zgodne z polskimi przepisami. Należy tylko pamiętać, że bazowy dokument musi zawierać pewne obowiązkowe elementy i nie ma znaczenia w jakim jest języku. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określone są w   art. 106b oraz art. 106e. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zasady powyższe dotyczą przedsiębiorców jednak należy pamiętać, iż faktury wystawiane z udziałem konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej) mają pewne ograniczenia w tym zakresie. Dla zagranicznych, jak i polskich kontrahentów można wystawić faktury nie tylko w języku obcym, ale również w obu językach (np. polskim i angielskim).

Tak więc najlepszym rozwiązaniem jest dla przedsiębiorców współpracujących z kontrahentami „zagranicznymi” wystawienie faktury w obu językach, ponieważ według przepisów podatkowych zapisy w księdze przychodów i rozchodów muszą być prowadzone wyłącznie w języku polskim i w walucie polskiej – mówi o tym przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na jego mocy “zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów”. Tym samym dzięki funkcji wielojęzyczności w systemie EBI24 można oszczędzić dużo czasu i konieczności późniejszego tłumaczenia lub korygowania faktury.

Ustawienie drugiego języka – jako języka głównego lub opcjonalnego dla wystawianych dokumentów jest bardzo proste. Użytkownik wybiera język, w jakim sporządzony zostanie rachunek – ma do wyboru język polski i angielski. W przypadku ustawienia tego samego języka jako głównego i dodatkowego, rachunek/faktura/zlecenie zostanie sporządzony wyłącznie w tym języku. W przypadku wyboru dwóch różnych języków jako głównego i dodatkowego, pola w treści wybranego dokumentu zostaną sporządzone w języku ustawionym jako główny, z podpisami w języku wybranym jako dodatkowy, jak na obrazku poniżej:

Aplikacja posiada także szereg funkcji wspierających działalność międzynarodową. Z racji bycia systemem internetowym jest dostępna dla kontrahentów na całym świecie. Przedsiębiorca zagraniczny może zarejestrować konto w systemie, może również otrzymywać dokumenty wysłane za pośrednictwem EBI24 na swój adres email. Dokumenty finansowe w systemie mogą wystawiać nie tylko przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, także ci których firma jest wpisana do rejestrów poza naszymi granicami.