Zalogowany użytkownik systemu Ebi24 ma możliwość w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24> Konta bankowe” wprowadzenia jednego lub więcej numerów kont bankowych swojej firmy.

Zapisane konto bankowe automatycznie będzie pojawiało się w treści wygenerowanej przez użytkownika Faktury Przychodowej w przypadku wyboru typu płatności – przelew bankowy.

Dodawanie konta bankowego

Aby wprowadzić numer konta bankowego w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Konta bankowe” naciśnij przycisk „Dodaj” znajdujący się w lewej górnej części ekranu. Pojawi się wówczas okno dodawania konta bankowego:

W oknie dodawania konta bankowego wypełnij pola:

„Nazwa” – robocza nazwa konta bankowego;

„Numer konta” – po wprowadzeniu numeru konta bankowego system automatycznie wczytuje dane w polach: „Nazwa banku” oraz „Kod SWIFT”;

„Waluta” – wybierz właściwą walutę z podmenu rozwijającego się po naciśnięciu tego pola.

Zaznacz pole „Domyślne Konto Bankowe” jeśli wprowadzone konto ma zostać kontem domyślnym użytkownika. W przypadku dodania kilku numerów kont bankowych, konto zaznaczone jako domyślne będzie automatycznie pojawiało się w treści Faktury Przychodowej jako numer konta do płatności w przypadku wyboru typu płatności – przelew bankowy.

Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” w oknie dodawania konta bankowego, wprowadzone konto pojawi się na liście kont bankowych użytkownika.

W sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Konta bankowe” możesz wprowadzić więcej niż jedno konto bankowe. W tym celu należy każdorazowo nacisnąć przycisk „Dodaj” znajdujący się nad listą kont bankowych, a następnie wprowadź dane konta w oknie dodawania konta bankowego i naciśnij przycisk „Zapisz”.

Edycja konta bankowego

W celu zmiany danych dotyczących konta bankowego znajdującego się w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Konto bankowe” kliknij w wiersz zawierający dane konta na liście kont bankowych. Pojawi się wówczas okno edycji konta bankowego:

Możesz zmienić dane w polach: „Nazwa”, „Numer konta”, „Waluta”, „Domyślne Konto Bankowe”. Następnie zapisz wprowadzone zmiany klikając przycisk „Zapisz” w oknie edycji konta bankowego.

Usuwanie konta bankowego

W celu usunięcia jednego lub kilku kont bankowych z listy kont w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Konta bankowe” zaznacz pole wyboru obok nazwy konta bankowego, które ma zostać usunięte. Nad listą kont pojawi się wówczas czerwony przycisk „Usuń”.

Aby usunąć zaznaczone konto bankowe, naciśnij przycisk „Usuń”. Następnie w oknie potwierdzenia naciśnij przycisk „OK”.

Po naciśnięciu przycisku „OK” wybrane konto zostanie usunięte z listy kont bankowych.