Zalogowany użytkownik systemu EBI24 ma możliwość wysyłania dokumentów do odbiorców.

Wysłać każdy dokument można tylko do zdefiniowanych partnerów i tylko raz.

W sekcji „Partnerzy” dla kontrahentów, którzy nie mają konta w systemie EBI24 można zdefiniować adresy e-mail na które będą dostarczane przesyłki. Adresy definiujemy w postaci głównego adresu e-mail oraz alternatywnych adresów na które można wysyłać dokumenty.

W celu wysłania dokumentu po jego wystawieniu uważnie sprawdź czy dane znajdujące się na dokumencie są poprawne. Następnie kliknij przycisk „Wyślij”.

Pamiętaj: Jeżeli wystawiasz faktury dla „Partnera”, który nie jest w użytkownikiem EBI24 musisz wpisać jego adres email. Otrzyma on natychmiastowo fakturę na zdefiniowane konto email. Po wysłaniu faktury jest ona od razu widoczna u odbiorcy. Jak zostanie zaakceptowana status zmieni się na „Przyjęto”.