Zalogowany użytkownik systemu EBI24 w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Zablokowani nadawcy” ma możliwość wskazania partnerów, od których chce przestać otrzymywać przesyłki.

Aby dodać partnera na listę zablokowanych nadawców naciśnij przycisk „Dodaj” znajdujący się w prawej, górnej części ekranu. Wyświetli się wówczas okno dodawania blokady, w którym wpisz dane partnera:

Po dodaniu partnera na listę zablokowanych nadawców wysyłane przez niego dokumenty nie będą się pojawiać na liście przesyłek w sekcji „Przesyłki” na koncie użytkownika.

Aby ponownie otrzymywać przesyłki od partnera, który został zablokowany, usuń go z listy zablokowanych nadawców. W tym celu na liście zablokowanych nadawców zaznacz kwadratowe okno wyboru obok nazwy partnera, który ma zostać usunięty z listy. Nad listą pojawi się wówczas przycisk „Usuń”.

Aby usunąć zaznaczonego partnera naciśnij przycisk „Usuń”. Następnie w oknie potwierdzenia naciśnij przycisk „OK”.

Po naciśnięciu przycisku „OK” wybrany partner zostanie usunięty z listy zablokowanych nadawców.