Na początku 2018 roku wejdzie w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady regulująca rynek płatności w państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce. Jej implementacja wymusi na dotychczasowych uczestnikach tego rynku istotne zmiany, a jednocześnie stworzy możliwości rozwoju dla nowych podmiotów.

Dyrektywa unijna (PSP2) w sprawie usług płatniczych wprowadza do katalogu usług, dwa nowe ich typy:

  1. Account Information Service (AIS) – stanowi ona usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym. Pozwala podmiotom trzecim na pobieranie informacji o rachunkach klienta u jednego lub wieku dostawców. W praktyce oznacza to, że klient będzie mógł sprawdzić informację o swojej sytuacji finansowej u podmiotów „zewnętrznych”, bez konieczności bezpośredniego zwrócenia się o to do instytucji finansowych, w których ma rachunek.
  2. Payment Initiation Service (PIS) to usługa inicjowania płatności, pozwalająca na udzielenie podmiotom trzecim dostępu do rachunku online klienta, w celu sprawdzenia dostępności środków pieniężnych, zainicjowania i zrealizowania w jego imieniu płatności.

Wprowadzenie nowych typów usług wiąże się również z utworzeniem nowej kategorii podmiotów, określonych jako dostawcy usług płatniczych będących „podmiotem trzecim”. Są to firmy i instytucje zewnętrzne, zarówno w stosunku do klienta, jak i jego banku, świadczące usługę dostępu do informacji o rachunku lub usługę inicjującą płatność.

Nowością wynikającą z planowanych zmian przepisów będzie również obowiązek stosowania tzw. silnego uwierzytelnienia klienta, co oznacza uwierzytelnienie oparte o zastosowanie minimum 2 elementów, może być to np. logowanie, przy wykorzystaniu danych znanych jedynie klientowi oraz dodatkowo zastosowanie kodu SMS.

Nowa dyrektywa narzuca aktualnie działającym na rynku instytucjom finansowym obowiązek dostosowania architektury IT do nowych przepisów, tak by sprostać wymaganiom zwiększenia dostępności danych bankowych, przy jednoczesnej konieczności wywiązania się z obowiązku ochrony danych osobowych. Dla firm, które wyjdą naprzeciw potrzebom banków i zaprojektują odpowiednie rozwiązania systemowe lub dostosują obecnie funkcjonujące, nadchodzący okres to szansa na dynamiczny rozwój. Warto ją wykorzystać!