Zalogowany użytkownik systemu EBI ma możliwość wymiany danych poprzez udostępnienie danych w wybranym programie księgowym partnera/ księgowej.

Aby aktywować wymianę danych między systemem EBI24 a wybranym programem księgowym, dodaj ten program jako źródło danych w sekcji „Ustawienia>Konto EBI24>Źródła danych”. W celu dodania programu księgowego do źródeł danych naciśnij przycisk „Dodaj” znajdujący się nad listą źródeł danych. Pojawi się wówczas okno dodawania nowego źródła danych:

W oknie dodawania nowego źródła danych wskaż typ programu księgowego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu pojawiającym się po kliknięciu pola „Typ”. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” w oknie dodawania nowej reguły, wybrany program księgowy trafi na listę źródeł danych, a na ekranie wyświetli się okno edycji nowego źródła danych, w którym możesz dokonać niezbędnych ustawień:

W celu zapisania zmian wprowadzonych w oknie edycji naciśnij przycisk „Zapisz”.