Zalogowany użytkownik systemu EBI24 ma możliwość powiązania dokumentów tak aby istniała łatwość w odnajdowaniu dokumentów powiązanych biznesowo.

W celu powiązania dokumentów w sekcji „Dokumenty” zaznacz kwadratowe pole wyboru znajdujące się obok nazwy dokumentu. Następnie naciśnij przycisk „Zwiąż”. Aby powiązać dokumenty w trybie listy dokumentów należy wybrać dwa dokumenty, które chcemy powiązać.

Dokumenty można też powiązać w trybie podglądu dokumentu.

Wybierz dokument i wyświelt jego „Podgląd”. Następnie naciśnij ikone „Powiąż”, wyświetli się lista wszystkich dokumentów.

Z rozwijanej listy odszukaj dokument z którym chcesz go powiązać i zaakceptuj klikając „OK”.

Aby odzukać powiązania dla danego dokumentu kliknij ikonę „Powiązania” i wyświetli się lista dokumentów powiązanych. W ikonie „Powiązania” wyświetla się liczba dokumentów powiązanych z wybranym dokumentem.