Od 1 lipca 2018 r każdy przedsiębiorca, który prowadzi księgi podatkowe wykorzystując do tego celu program komputerowy, będzie ustawowo zobowiązany do przekazywania danych finansowych swojej firmy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czym zatem jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

To zbiór danych finansowych generowanych bezpośrednio z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Dokument ten posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie i zawiera wszystkie informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Składa się on z 7 szczegółowo opisanych struktur, czyli zbiorów księgowych i podatkowych. Celem jego wprowadzenia w 2016 r było umożliwienie przekazywania informacji podatkowych organom kontrolującym w formie elektronicznej, dzięki czemu skrócony został czas wykonywania kontroli i zmniejszono ich uciążliwości, m.in. przez ograniczenie wizyt urzędników w miejscu prowadzenia działalności. To jednak nie wszystkie zalety stosowania JPK. Korzystanie z Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwia odejście od papierowych wydruków, pozwala na dostęp do danych w formie umożliwiającej szybką ich analizę, a także stanowi ułatwienie dla audytorów, również tych wewnętrznych.

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych, zgodnie z dodanym do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) art. 193a, dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Jednak pomimo iż przywołany przepis wszedł w życie już 1 lipca 2016 r., na razie nie wszyscy podatnicy zobowiązani są raportować przy wykorzystaniu JPK.

Kto objęty jest obowiązkiem raportowania w postaci pliku JPK?

Na początek ministerstwo finansów objęło tym obowiązkiem tylko duże przedsiębiorstwa, czyli według definicji takie, których obroty roczne wynoszą co najmniej 50 milionów euro. Te firmy musiały wprowadzić odpowiednie zmiany w systemach informatycznych i być przygotowane na generowanie pliku JPK już od 1 lipca 2016. Od lutego 2017 roku do korzystania z Jednolitego Pliku Kontrolnego, zobligowani zostali również mali i średni przedsiębiorcy. Zobowiązani są oni do comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT, czyli ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Pozostałe struktury JPK (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, operacje magazynowe, podatkowe księgi przychodów i ewidencja przychodów) mają być przedstawiane jedynie na wyraźne żądanie organów podatkowych.

Warto jednak pamiętać, że od 1 lipca 2018 obowiązkiem generowania JPK zostanie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych, w tym również mikro przedsiębiorstwa. Pomyślmy już teraz o właściwym przygotowaniu się, by sprostać wymogom ustawy.