Do końca roku zostało już bardzo mało czasu. To „ostatni dzwonek” aby obniżyć podatek dochodowy za rok bieżący. Jak to zrobić? Jest na to kilka, legalnych sposobów.

Najważniejsze to sprawdzić dokładnie przychody od początku roku. Od ich sumy odejmujesz wszystkie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Kwotę, którą uzyskasz pomniejszasz o koszty uzyskania przychodu. Ta kwota będzie podstawą opodatkowania. Jeśli po przeliczeniach jesteś na „plusie” i musisz zapłacić fiskusowi, zobacz z nami jak pomniejszyć tę kwotę.

  1. Usługi abonamentowe

Opłata za usługi telefoniczne, opłaty za Internet, domeny, wszelakie opłaty licencyjne, których dokonasz przed terminem płatności, pozwalają niejednokrotnie obniżyć wysokość zapłaty podatku.

  1. Księgowość

Jeśli korzystasz z firmy zewnętrznej warto zapłacić za jej usługi z góry za przyszły rok i już teraz je odpisać od podatku. Dodatkowym plusem tej opcji jest, że często decydując się tego rodzaju zapłatę możemy liczyć na korzystne rabaty. Istotne jest tu, aby faktura była wystawiona z datą w roku bieżącym. Korzystając z takich narzędzi pomocnych w fakturowaniu jak Ebi 24 i opłacając je wcześniej, można je również odliczyć od opłat należnych fiskusowi.

  1. Dokształcanie

Aby się rozwijać wiedza jest niezbędna. Często jednak jest ona dość kosztowna. Jednak ta związana z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest także kosztem firmowym. Co obniża podatek? Kursy – stacjonarne i online, książki, szkolenia, opłaty za egzaminy zawodowe. Można też czasem zakupić, jeszcze w roku bieżącym, specjalne vouchery na szkolenia w roku 2020 – koszty tych kursów odliczamy jeszcze w roku 2019, a skorzystamy z nich już w następnym.

  1. Zakupy (majątku firmowego)

To jeden z częściej wykorzystywanych sposobów na obniżenie podatku do zapłaty pod koniec roku. Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, które są ściśle związane z prowadzoną działalnością, a nie zostały zaliczone do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1.500 zł netto. Jeśli więc wartość zakupionego sprzętu przekracza kwotę 1.500 zł netto, ale okres jego użytkowania będzie krótszy niż rok, to sprzęt ten należy ująć w ewidencji wyposażenia.

A co z zakupem środków trwałych? Przypomnijmy, że są te składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok oraz których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł netto. Za środek trwały może być również uznany majątek, którego wartość jest niższa niż 10.000 zł, będzie to wtedy środek trwały niskocenny, którego ze względu na niską wartość przepisy nie wymagają wprowadzania ich do ewidencji środków trwałych.

Jeśli zdecydujesz się na zakup środków trwałych to pamiętaj, aby podlegały one pod amortyzację jednorazową. Prawo dokonania jednorazowej amortyzacji przepisy przewidują dla każdego podatnika, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. Jeśli prowadzisz spółkę niebędącą osobą prawną, pamiętaj, że limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Istotne jest, że prawo pozwala na rozliczanie części wydatków na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zanim wejdziesz w ich posiadanie – mogą one być dostarczone np. w lutym 2020 roku.

  1. Remont biura

Długa przerwa świąteczna to może być bardzo dobry czas na szybki remont w firmie. Inwestycja, która będzie jedynie remontem, może być w całości kosztem w grudniu. Jej wartość nie może przekroczyć 10.000 zł – bo w takim przypadku trzeba będzie ją amortyzować.

  1. Spotkania służbowe

Grudzień to czas intensywnych spotkań, gwiazdkowych z kontrahentami. To dobra okazja, aby wydatek na takie spotkanie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków na konsumpcje z tytułu spotkań służbowych, pod warunkiem szczegółowego opisania dokumentu zakupu. Faktura zakupu powinna zawierać informacje o której godzinie miało miejsce spotkanie, cel spotkania oraz osoby w nim uczestniczące. W tym przypadku przedsiębiorca powinien wykazać związek poniesionego wydatku z osiągniętym przychodem lub z zabezpieczeniem źródła przychodu.